Tin Mới
   

Đã xin nghỉ việc nhưng không được trả lương, phải làm sao?

Lao động
  
2 thg trước
   
3 liên quan

Bạn đọc có email [email protected] gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cách đây 3 tháng, tôi xin nghỉ việc tại công ty. Trước khi thôi việc, tôi làm đơn xin nghỉ trước 1 tháng và đã bàn giao công việc cho người kế nhiệm, nhưng đến nay công ty vẫn chưa trả lương cho tôi. Tôi muốn làm đơn khiếu nại thì gửi đến đâu?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Nếu bạn không được trả lương đầy đủ, trước hết bạn cần làm đơn gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện nơi công ty đóng trụ sở (thường có hoà giải viên lao động) yêu cầu hoà giải về việc không được trả lương đầy đủ.

Nếu sau 5 ngày làm việc kể từ khi gửi đơn mà hoà giải viên không hòa giải hoặc hoà giải không thành thì bạn được quyền khởi kiện công ty ra TAND cấp huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu toà tuyên buộc công ty phải trả lương cho bạn đầy đủ.

Xem thêm

Tin nóng hôm nay